E-Posta: iletisim@mustafairen.com

  • mustafa iren github
  • mustafa iren linkedin
  • mustafa iren twitter
İnsan İnandığıdır...

Ustalık ya da mükemmelliğin bazı ortak özellikleri vardır. Öncelikle bu tarz davranışta bulunan insanlar bunu bilinçli olarak yapmazlar. Bunun yanında, usta olduğu şeyi insanlar sadece güvenle öylesine,düşünmeden yaparlar. Bilinçsiz Yeterlilik dediğimiz olay budur.Sanki bu düzeye gelmiş olan insanlar her şeyi çok kolay yapmaktadırlar. En iyi performansın sergilendiği davranışlar için insanların düşünmesi gerekmez. Usta olmak deneme yapmaktan vazgeçmektir.Üçüncü ortak özellik ise usta olunan konuların, sanki o kişinin düşünme stratejisiymiş gibi görünmesidir. Nasıl yaptığını bilmese bile bu insanlar, görme,işitme ve dokunma sistemlerini kullanarak, mükemmel stratejiler geliştirebilirler.Herkes istediği konuda usta olabilir.İnsanlar düşünme biçimlerini daha iyi anladığında, yaşamlarının hangi alanında ustalaşmak istediklerine kendileri karar verebilirler.

İnsanların mükemmel olmasını engelleyen en önemli şey inançlarıdır. Eğer yapmaya başladığınız şeyin sonucu etkileyecek akla yatkın bir dış faktör yoksa, problem mutlaka sizin kafanızda, inançlarınızdadır.Herkesin geçmişte mükemmel yaptığı, işlerin mükemmel gittiği ve başardığı işler vardır. Sorun, bu başarıyı yineleyeceğimize inanmayışımızdadır.

Çünkü insan inandığıdır [ RBY ]...

2008-01-30 20:39:11

Lakırdılar

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006