E-Posta: iletisim@mustafairen.com

  • mustafa iren github
  • mustafa iren linkedin
  • mustafa iren twitter
Kağıt, Kalem ve Silgi

Ağrılık, biat, itaat şu 3 fiili gerçekleştirmenin en şaaşalı yolu, dervişin mürşidine uzattığı zarftır...
zarfta boş bir kağıt,bir kalem ve birde silgi....
kağıt ömür demek, kalem ve silgide benim hayatımı sen yazarsın sen silersin demek...
ben hiçim, azametin karşısında acziyetimin bilincindeyim...
sen ne yazarsan güzel, sen neyi silersen güzeldir...
istediğin gibi yaşat, istediğin gibi öldür demek...

2007-06-28 22:55:46

Lakırdılar

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006