E-Posta: iletisim@mustafairen.com

  • mustafa iren github
  • mustafa iren linkedin
  • mustafa iren twitter
Meleklerin izin alması

 Kadr sûredeki, “Rablerinin izniyle... iner(ler).” ifadesi, meleklerin Cenab-ı Hak’tan önce izin istediklerine ve bunun üzerine kendilerine izin verildiğine delalet eder ki işte bu, insanlara karşı son derece büyük bir sevgilerinin bulunduğuna delalet eder. Çünkü onlar, biz insanlara arzu duymuş ve bizimle karşılaşmayı istemişlerdir. Fakat bunun için izin beklemişlerdir. (Razi)
“İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) Hz. Cibril’e (as):
“Bana, niye hâlen yapmakta olduğundan daha fazla ziyarette bulunmuyorsun?” diye sormuştu, şu ayet indi:
“Cebrail Muhammed’e (asm) şöyle dedi:
Biz ancak Rabbinin buyruğuyla ineriz, geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek O'na mahsustur. Rabbin unutkan değildir” (Meryem, 64). (Buhârî, Tirmizî) 

 

Az evvel bir şeyler araştırırken rastladım; ve şunu keşfettim. Biz insanlar gücümüzün yettiği hiç bir şey için önce Allah (cc)'dan "Ya Rabbim bunu yapmaya benim gücüm yetiyor fakat izin verirsen yapmak istiyorum." diye izin almıyoruz. Bize verilen irade ile bunu hiç düşünmeden gerçekleştiriyoruz. Ne büyük bir nimet. Melekler bile yer yüzüne inmek için izin alıyorlar. En ilginç olanı da bizim bağışlanmamız için dua etmeleri. Bizler de bulmuşuz, bunuyoruz.

 

“… Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (Fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler. ” (Yunus Suresi, 60)

De ki: “Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O`dur. Ne az şükrediyorsunuz?” (Mülk Suresi, 23)

Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orda size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz? (Araf Suresi, 10)

 

 

2014-06-02 00:47:18

Lakırdılar

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006