E-Posta: iletisim@mustafairen.com

  • mustafa iren github
  • mustafa iren linkedin
  • mustafa iren twitter
Türk Patent Enstitüsü 2014 Ücretleri

Marka, Patent Faydalı Model, Entegre Devre Topoğrafyaları, Coğrafi İşaretler, Endüstriyel Tasarım, Enformasyon Ve Dokümantasyon Hizmetleri, Patent Ve Marka Vekilliği İşlemleri

2014 ücretleri güncellendi.

http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/TPE_2014_ucret_Teblig.pdf

2014-02-07 08:10:37

Lakırdılar

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006